Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH / Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych / FORTIS TECHNOLOGY RYDZIŃSKA

FORTIS TECHNOLOGY RYDZIŃSKA

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

FORTIS TECHNOLOGY RYDZIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Forma prawna

Spółka komandytowa


Data rejestracji

5 grudnia 2011


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000403554


REGON

301985833


NIP

7811875724

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

37 432


Kapitał własny

8518


Zysk brutto

2543


Dług

2948

Zysk operacyjny

2783


Aktywa

14 040


Zysk Netto

2021

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
12 217
12 138
14 040
Pasywa razem
12 217
12 138
14 040

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
24 290
0
0
Koszty działalności operacyjnej
22 741
0
0
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
1549
0
0
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
581
0
0
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
489
0
0
Przychody finansowe, w tym:
9
0
0
Koszty finansowe, w tym:
55
0
0
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
1595
0
0
Zysk (strata) netto (H - I)
1595
0
0

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane