Polskiedane.io / TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY / Transport drogowy towarów / "TOPEKS"

"TOPEKS"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"TOPEKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

23 grudnia 2011


Kapitał zakładowy

235 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000406235


REGON

145554766


NIP

9482593396

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

53 824


Kapitał własny

4963


Zysk brutto

1687


Dług

197

Zysk operacyjny

1678


Aktywa

12 983


Zysk Netto

1392

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
9725
9696
12 983
Pasywa razem
9725
9696
12 983

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
36 677
44 083
53 824
Koszty działalności operacyjnej
41 045
49 694
59 472
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-4369
-5611
-5648
Pozostałe przychody operacyjne
5046
7630
7330
Pozostałe koszty operacyjne
0
1
3
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
678
2018
1678
Przychody finansowe
0
4
13
Koszty finansowe
505
299
4
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
173
1723
1687
Podatek dochodowy
75
137
295
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
98
1585
1392

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Zbigniew Kuryło

Od 21 grudnia 2020

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaMatelda S.r.l. -1100.00