Polskiedane.io / FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH / Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych / "IPSUM"

"IPSUM"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"IPSUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

28 grudnia 2011


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Nieaktywna


KRS

0000406605


REGON

200668045


NIP

9662084012

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2024

Jednostki: tys. zł

Przychody

0


Kapitał własny

0


Zysk brutto

0


Dług

0

Zysk operacyjny

0


Aktywa

0


Zysk Netto

0

Bilans (tys. zł):

2022
2023
2024
Aktywa razem
279
107
0
Pasywa razem
279
107
0

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2022
2023
2024
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
80
15
0
Koszty ogólnego zarządu
54
-15
0
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B - C - D)
26
0
0
Przychody finansowe, w tym:
17 124
0
0
Koszty finansowe, w tym:
126
0
0
Zysk (strata) brutto (E + F - G + H - I)
17 025
-16
0
Podatek dochodowy
1986
3
0
Zysk (strata) netto (J - K)
15 039
-18
0

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Brak danych

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaJózef Jan Czernecki70050.00
OsobaJacek Jan Soboń66050.00