Polskiedane.io / "FUNDACJA NA RZECZ POMOCY OSOBOM W PODESZŁYM WIEKU, CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM ORAZ ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM-NIEZAPOMINAJKA"

"FUNDACJA NA RZECZ POMOCY OSOBOM W PODESZŁYM WIEKU, CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM ORAZ ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM-NIEZAPOMINAJKA"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"FUNDACJA NA RZECZ POMOCY OSOBOM W PODESZŁYM WIEKU, CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM ORAZ ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM-NIEZAPOMINAJKA"


Forma prawna

Fundacja


Data rejestracji

20 kwietnia 2012


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000418809


REGON

061406855


NIP

7133083655

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2019

Jednostki: tys. zł

Przychody

0


Kapitał własny

1


Zysk brutto

0


Dług

0

Zysk operacyjny

0


Aktywa

0


Zysk Netto

0

Bilans (tys. zł):

2019
2020
Aktywa razem
0
0
Pasywa razem
1
0

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2019
2020
Zysk (strata) brutto (I+J-K)
0
0
Zysk (strata) netto (L-M-N)
0
0

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane