Polskiedane.io / PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI / Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep / REDOS TRAILERS

REDOS TRAILERS

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

REDOS TRAILERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

26 kwietnia 2012


Kapitał zakładowy

1 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000419217


REGON

302097419


NIP

7881994109

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

77 410


Kapitał własny

-4038


Zysk brutto

-2066


Dług

147

Zysk operacyjny

-1718


Aktywa

17 268


Zysk Netto

-2066

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
10 150
15 021
17 268
Pasywa razem
10 150
15 021
17 268

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
34 447
49 633
77 410
Koszty działalności operacyjnej
34 424
53 810
79 062
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
23
-4178
-1652
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
579
2075
665
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
500
304
731
Przychody finansowe, w tym:
77
364
85
Koszty finansowe, w tym:
94
443
433
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
85
-2485
-2066
Zysk (strata) netto (H - I)
85
0
0

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Izabela Magdalena Duplaga Pankowska

Od 26 kwietnia 2012

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaMonergy Prosta Spółka Akcyjna -0100.00