Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek / "AUTOPOL"

"AUTOPOL"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"AUTOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

10 maja 2012


Kapitał zakładowy

1,8 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000420374


REGON

341278375


NIP

9562300060

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

99 421


Kapitał własny

7200


Zysk brutto

17


Dług

34 211

Zysk operacyjny

546


Aktywa

45 233


Zysk Netto

0

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
27 219
26 633
45 233
Pasywa razem
27 219
26 633
45 233

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
66 306
96 478
99 421
Koszty działalności operacyjnej
65 713
93 577
99 165
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
593
2901
256
Pozostałe przychody operacyjne
467
1700
766
Pozostałe koszty operacyjne
141
138
476
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
918
4464
546
Przychody finansowe
2
7
17
Koszty finansowe
203
129
546
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
717
4342
17
Podatek dochodowy
200
609
17
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
517
3733
0

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Jacek Myśliński

Od 18 grudnia 2017

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaJacek Myśliński536100.00