Polskiedane.io / PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO / Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych / SCHNEIDER & DALECKI COMPOSITES

SCHNEIDER & DALECKI COMPOSITES

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

SCHNEIDER & DALECKI COMPOSITES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

30 października 2012


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000437943


REGON

221774360


NIP

5552106495

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

46 431


Kapitał własny

6534


Zysk brutto

2482


Dług

5237

Zysk operacyjny

2378


Aktywa

20 308


Zysk Netto

2385

Bilans (tys. zł):

2021
2022
2023
Aktywa razem
9138
14 827
20 308
Pasywa razem
9138
14 827
20 308

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
26 657
38 010
46 431
Koszty działalności operacyjnej
25 193
35 926
43 689
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
1464
2084
2742
Pozostałe przychody operacyjne
71
4226
26
Pozostałe koszty operacyjne
79
2996
390
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
1457
3314
2378
Przychody finansowe
62
34
377
Koszty finansowe
203
328
273
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1315
3020
2482
Podatek dochodowy
277
607
98
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
2385
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1038
2413
0

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Wiceprezes Zarządu

Andrzej Franciszek Dalecki

Od 30 października 2012

Prezes Zarządu

Jakub Marcin Schneider

Od 30 października 2012

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaAndrzej Franciszek Dalecki651140.00
OsobaJakub Marcin Schneider601140.00
OsobaEwa Dalecka611110.00
OsobaVioletta Schneider-1110.00