Polskiedane.io / TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY / Transport drogowy towarów / PRZEDSIĘBIORSTWO MARTRANS

PRZEDSIĘBIORSTWO MARTRANS

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO MARTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Forma prawna

Spółka komandytowa


Data rejestracji

2 listopada 2012


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000438050


REGON

570376407


NIP

7661619160

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

40 100


Kapitał własny

10 847


Zysk brutto

-1651


Dług

799

Zysk operacyjny

-1641


Aktywa

15 211


Zysk Netto

-1651

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
18 867
18 120
15 211
Pasywa razem
18 867
18 120
15 211

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
38 864
33 783
40 100
Koszty działalności operacyjnej
36 796
34 385
42 155
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
2068
-602
-2055
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
918
1080
564
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
79
2
150
Przychody finansowe, w tym:
448
87
287
Koszty finansowe, w tym:
397
182
297
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
2958
381
-1651
Podatek dochodowy
0
17
0
Zysk (strata) netto (H - I)
2958
363
-1651

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane