Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW / Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych / TOMBUD - PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE

TOMBUD - PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

TOMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE


Forma prawna

Spółka komandytowa


Data rejestracji

3 grudnia 2012


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000441515


REGON

340195291


NIP

8792490307

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

34 559


Kapitał własny

1771


Zysk brutto

745


Dług

1862

Zysk operacyjny

51


Aktywa

9883


Zysk Netto

723

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
12 761
17 548
9883
Pasywa razem
12 761
17 548
9883

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
31 648
35 576
34 559
Koszty działalności operacyjnej
30 742
34 920
34 445
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
906
656
113
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
14
543
70
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
70
40
132
Przychody finansowe, w tym:
29
3
721
Koszty finansowe, w tym:
22
476
27
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
856
686
745
Podatek dochodowy
0
7
22
Zysk (strata) netto (H - I)
856
679
723

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane