Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE / Wykonywanie instalacji elektrycznych / HAVAC

HAVAC

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

HAVAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

18 grudnia 2012


Kapitał zakładowy

1 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000444729


REGON

146458326


NIP

9522122362

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

41 776


Kapitał własny

4648


Zysk brutto

1185


Dług

3601

Zysk operacyjny

1443


Aktywa

11 706


Zysk Netto

696

Bilans (tys. zł):

2021
2022
Aktywa razem
10 841
11 706
Pasywa razem
10 841
11 706

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
29 715
41 776
Koszty działalności operacyjnej
27 493
40 126
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
2222
1650
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
715
155
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
143
361
Przychody finansowe, w tym:
0
2
Koszty finansowe, w tym:
85
261
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
2709
1185
Podatek dochodowy
305
489
Zysk (strata) netto (H - I)
2404
696

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Piotr Roman Rowicki

Od 18 grudnia 2012

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaPiotr Roman Rowicki44288.51
OsobaPaweł Świątek40211.49