Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH / Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych / KRUŚ

KRUŚ

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

KRUŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Forma prawna

Spółka komandytowa


Data rejestracji

1 lutego 2013


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000448406


REGON

631054065


NIP

7831452116

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

56 993


Kapitał własny

4545


Zysk brutto

2644


Dług

12 322

Zysk operacyjny

3251


Aktywa

27 237


Zysk Netto

2115

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
16 694
28 673
27 237
Pasywa razem
16 694
28 673
27 237

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
24 127
50 960
56 993
Koszty działalności operacyjnej
22 056
48 863
54 125
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
2071
2097
2868
Pozostałe przychody operacyjne
669
1300
685
Pozostałe koszty operacyjne
79
298
302
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
137
257
713
Przychody finansowe
228
705
1319
Koszty finansowe
2571
2651
2644
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
0
223
529
Podatek dochodowy
2571
2428
2115

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane