Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH / Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych / "PLAST SERVICE PACK"

"PLAST SERVICE PACK"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"PLAST SERVICE PACK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

6 grudnia 2013


Kapitał zakładowy

9 mln zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000489817


REGON

147043679


NIP

1231283932

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

117 731


Kapitał własny

14 751


Zysk brutto

2442


Dług

35 052

Zysk operacyjny

6545


Aktywa

75 082


Zysk Netto

2642

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
62 133
83 936
75 082
Pasywa razem
62 133
83 936
75 082

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
86 022
114 678
117 731
Koszty działalności operacyjnej
79 712
109 093
111 260
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
6310
5585
6471
Pozostałe przychody operacyjne
128
1304
103
Pozostałe koszty operacyjne
573
1248
30
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
5866
5640
6545
Przychody finansowe
0
165
0
Koszty finansowe
2149
1264
4102
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
3717
4541
2442
Podatek dochodowy
1017
514
-199
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
2700
4027
2642

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Wilczyński

Od 23 marca 2021

Członek Zarządu

Katarzyna Rumińska

Od 30 marca 2018

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaKatarzyna Rumińska482-
OsobaMonika Anna Rumińska353-
OsobaOliwia Wiktoria Rumińska143-