Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE / Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych / INST-SANIT

INST-SANIT

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

INST-SANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

14 lutego 2018


Kapitał zakładowy

570 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000718962


REGON

369492187


NIP

1182166160

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

43 741


Kapitał własny

11 306


Zysk brutto

3355


Dług

1289

Zysk operacyjny

3423


Aktywa

19 602


Zysk Netto

2680

Bilans (tys. zł):

2021
2022
Aktywa razem
13 274
19 602
Pasywa razem
13 274
19 602

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
44 879
43 741
Koszty działalności operacyjnej
43 540
40 026
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
1339
3715
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
150
0
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
124
293
Przychody finansowe, w tym:
28
5
Koszty finansowe, w tym:
207
73
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
1186
3355
Podatek dochodowy
258
675
Zysk (strata) netto (H - I)
929
2680

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Paweł Kalkowski

Od 14 lutego 2018

Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Aldona Kalkowska

Od 14 lutego 2018

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaPaweł Kalkowski45450.00
OsobaKatarzyna Aldona Kalkowska43450.00