Polskiedane.io / TRANSPORT LOTNICZY / Transport lotniczy pasażerski / DUBAI AVIATION CORPORATION KORPORACJA ODDZIAŁ W POLSCE

DUBAI AVIATION CORPORATION KORPORACJA ODDZIAŁ W POLSCE

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

DUBAI AVIATION CORPORATION KORPORACJA ODDZIAŁ W POLSCE


Forma prawna

Oddział zagranicznego przedsiębiorcy


Data rejestracji

2 marca 2018


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000721463


REGON

369624453


NIP

Brak informacji

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

148 507


Kapitał własny

144 541


Zysk brutto

144 541


Dług

0

Zysk operacyjny

144 541


Aktywa

144 921


Zysk Netto

144 541

Bilans (tys. zł):

2021
2022
2023
Aktywa razem
38 561
115 404
144 921
Pasywa razem
38 561
115 404
144 921

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2021
2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
38 697
117 684
148 507
Koszty działalności operacyjnej
138
2283
3965
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
38 559
115 402
144 541
Pozostałe przychody operacyjne
0
0
0
Pozostałe koszty operacyjne
0
0
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
38 559
115 402
144 541
Przychody finansowe
0
0
0
Koszty finansowe
0
0
0
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
38 559
115 402
144 541
Podatek dochodowy
0
0
0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
38 559
115 402
144 541

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Dyrektor Generalny

Ghaith Saeed Khalaf Al Ghaith

Od 2 marca 2018

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły

Brak danych