Polskiedane.io / DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ / Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana / SCHAEFFLER GLOBAL SERVICES EUROPE

SCHAEFFLER GLOBAL SERVICES EUROPE

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

SCHAEFFLER GLOBAL SERVICES EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

24 września 2018


Kapitał zakładowy

200 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000741585


REGON

380942041


NIP

8971858178

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2019

Jednostki: tys. zł

Przychody

37 288


Kapitał własny

1096


Zysk brutto

1282


Dług

0

Zysk operacyjny

1483


Aktywa

19 645


Zysk Netto

941

Bilans (tys. zł):

2018
2019
Aktywa razem
5085
19 645
Pasywa razem
5085
19 645

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2018
2019
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
4613
37 288
Koszty działalności operacyjnej
4627
35 805
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-14
1483
Pozostałe przychody operacyjne
0
0
Pozostałe koszty operacyjne
7
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-21
1483
Przychody finansowe
0
8
Koszty finansowe
19
210
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-41
1282
Podatek dochodowy
4
341
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-45
941

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Lars Najda

Od 8 stycznia 2019

Członek Zarządu

Andreas Knoll

Od 20 lipca 2022

Członek Zarządu

Marco Gerald Redwitz

Od 9 czerwca 2022

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaIndustriewerk Schaeffler Ina-ingenieurdienst-,gesellschaft Mit Beschränkter Haftung -5100.00