Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia / "MAŁOLEPSZY GROUP"

"MAŁOLEPSZY GROUP"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"MAŁOLEPSZY GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

30 października 2018


Kapitał zakładowy

250 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000755805


REGON

381687272


NIP

7722417204

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

55 805


Kapitał własny

4063


Zysk brutto

2833


Dług

0

Zysk operacyjny

2906


Aktywa

11 978


Zysk Netto

2278

Bilans (tys. zł):

2020
2021
2022
Aktywa razem
10 998
11 336
11 978
Pasywa razem
10 998
11 336
11 978

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2020
2021
2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
32 785
41 067
55 805
Koszty działalności operacyjnej
31 490
40 373
52 933
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
1295
694
2872
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
43
67
90
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
0
138
55
Przychody finansowe, w tym:
2
17
24
Koszty finansowe, w tym:
101
89
98
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
1240
551
2833
Podatek dochodowy
239
140
555
Zysk (strata) netto (H - I)
1000
411
2278

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Sławomir Małolepszy

Od 30 października 2018

Członek Zarządu

Maciej Emil Małolepszy

Od 30 października 2018

Członek Zarządu

Michał Karol Małolepszy

Od 30 października 2018

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaSławomir Małolepszy64580.00
OsobaMaciej Emil Małolepszy36510.00
OsobaMichał Karol Małolepszy43510.00