Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego / "BUD-TRANS PIEŃKOWSCY"

"BUD-TRANS PIEŃKOWSCY"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"BUD-TRANS PIEŃKOWSCY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

13 stycznia 2022


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000946225


REGON

521004150


NIP

8212676261

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

68 506


Kapitał własny

6417


Zysk brutto

3474


Dług

0

Zysk operacyjny

3474


Aktywa

10 115


Zysk Netto

3474

Bilans (tys. zł):

2022
2023
Aktywa razem
7694
10 115
Pasywa razem
7694
10 115

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
49 241
68 506
Koszty działalności operacyjnej
46 535
65 566
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
2707
2939
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
232
546
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
0
11
Przychody finansowe, w tym:
0
0
Koszty finansowe, w tym:
0
1
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
2939
3474
Podatek dochodowy
0
0
Zysk (strata) netto (H - I)
2939
3474

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Jacek Jerzy Pieńkowski

Od 13 stycznia 2022

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaJacek Jerzy Pieńkowski45290.00
OsobaDamian Pieńkowski22210.00