Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów / DĘBOWSKI GROUP

DĘBOWSKI GROUP

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

DĘBOWSKI GROUP SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Forma prawna

Spółka komandytowa


Data rejestracji

1 lipca 2022


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000979896


REGON

146981016


NIP

8212639840

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

62 875


Kapitał własny

7715


Zysk brutto

8522


Dług

3883

Zysk operacyjny

8876


Aktywa

22 473


Zysk Netto

7388

Bilans (tys. zł):

2022
Aktywa razem
22 473
Pasywa razem
22 473

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
62 875
Koszty działalności operacyjnej
54 826
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
8049
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
1019
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
193
Przychody finansowe, w tym:
20
Koszty finansowe, w tym:
373
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
8522
Podatek dochodowy
1134
Zysk (strata) netto (H - I)
7388

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane