Polskiedane.io / HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach / SPRINT BAKONIUK

SPRINT BAKONIUK

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

SPRINT BAKONIUK SPÓŁKA KOMANDYTOWA


Forma prawna

Spółka komandytowa


Data rejestracji

11 lipca 2022


Kapitał zakładowy

Brak informacji


Status firmy

Aktywna


KRS

0000981411


REGON

360368830


NIP

9662095406

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

37 875


Kapitał własny

8764


Zysk brutto

4621


Dług

1666

Zysk operacyjny

4709


Aktywa

13 512


Zysk Netto

4358

Bilans (tys. zł):

2022
Aktywa razem
13 512
Pasywa razem
13 512

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
37 875
Koszty działalności operacyjnej
33 149
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
4726
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
926
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
944
Przychody finansowe, w tym:
3
Koszty finansowe, w tym:
90
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
4621
Podatek dochodowy
263
Zysk (strata) netto (H - I)
4358

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane