Polskiedane.io / DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI / Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek / ART LIFE DESIGN

ART LIFE DESIGN

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

ART LIFE DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

11 sierpnia 2022


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000981512


REGON

522842982


NIP

8681986407

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

313


Kapitał własny

-34


Zysk brutto

10


Dług

266

Zysk operacyjny

37


Aktywa

254


Zysk Netto

7

Bilans (tys. zł):

2022
2023
Aktywa razem
79
254
Pasywa razem
79
254

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
74
313
Koszty działalności operacyjnej
116
276
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
-42
37
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
0
0
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
4
0
Przychody finansowe, w tym:
0
27
Koszty finansowe, w tym:
1
10
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
-46
3
Podatek dochodowy
0
7
Zysk (strata) netto (H - I)
-46
0

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Tomasz Józef Garus

Od 11 sierpnia 2022

Członek Zarządu

Katarzyna Ewelina Garus

Od 11 sierpnia 2022

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaTomasz Józef Garus-170.00
OsobaKatarzyna Ewelina Garus-130.00