Polskiedane.io / DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI / Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek / BAAS

BAAS

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

BAAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

12 lipca 2022


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000981761


REGON

522554562


NIP

8681986040

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

309


Kapitał własny

46


Zysk brutto

44


Dług

171

Zysk operacyjny

60


Aktywa

243


Zysk Netto

37

Bilans (tys. zł):

2022
2023
Aktywa razem
93
243
Pasywa razem
93
243

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2022
2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
97
309
Koszty działalności operacyjnej
91
251
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
6
58
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
0
2
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
1
0
Przychody finansowe, w tym:
0
16
Koszty finansowe, w tym:
1
44
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
4
7
Podatek dochodowy
1
37
Zysk (strata) netto (H - I)
3
0

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Adrian Garus

Od 12 lipca 2022

Członek Zarządu

Anna Garus

Od 12 lipca 2022

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaAdrian Garus-170.00
OsobaAnna Garus38130.00