Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków / CLEANSERY

CLEANSERY

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

CLEANSERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

22 sierpnia 2022


Kapitał zakładowy

10 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000988474


REGON

522889239


NIP

6793246399

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

1245


Kapitał własny

92


Zysk brutto

91


Dług

94

Zysk operacyjny

99


Aktywa

326


Zysk Netto

82

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
326
Pasywa razem
326

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
1245
Koszty działalności operacyjnej
1145
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
99
Pozostałe przychody operacyjne
0
Pozostałe koszty operacyjne
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
99
Przychody finansowe
0
Koszty finansowe
8
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
91
Podatek dochodowy
9
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
82

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Andrzej Suwara

Od 22 sierpnia 2022

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaAndrzej Suwara32185.00
OsobaEdyta Suwara27115.00