Polskiedane.io / Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana / Działalność związana z oprogramowaniem / AZANTIC

AZANTIC

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

AZANTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

25 sierpnia 2022


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000989086


REGON

522935643


NIP

5242948745

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

1629


Kapitał własny

442


Zysk brutto

482


Dług

0

Zysk operacyjny

488


Aktywa

536


Zysk Netto

437

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
536
Pasywa razem
536

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
1629
Koszty działalności operacyjnej
1141
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
488
Pozostałe przychody operacyjne
0
Pozostałe koszty operacyjne
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
488
Przychody finansowe
5
Koszty finansowe
10
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
482
Podatek dochodowy
46
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
437

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Rafał Suchodolski

Od 25 sierpnia 2022

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaRafał Suchodolski291100.00