Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA / Produkcja opakowań drewnianych / FRAME PACK SZALAST KAMIL PAPROCKI REMIGIUSZ

FRAME PACK SZALAST KAMIL PAPROCKI REMIGIUSZ

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

FRAME PACK SZALAST KAMIL PAPROCKI REMIGIUSZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA


Forma prawna

Spółka komandytowo-akcyjna


Data rejestracji

1 września 2022


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000989124


REGON

080915071


NIP

5993158819

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2022

Jednostki: tys. zł

Przychody

61 407


Kapitał własny

7614


Zysk brutto

11 378


Dług

0

Zysk operacyjny

11 403


Aktywa

20 093


Zysk Netto

10 997

Bilans (tys. zł):

2022
Aktywa razem
20 093
Pasywa razem
20 093

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2022
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
61 407
Koszty działalności operacyjnej
49 945
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
11 462
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
6
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
65
Przychody finansowe, w tym:
60
Koszty finansowe, w tym:
85
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
11 378
Podatek dochodowy
381
Zysk (strata) netto (H - I)
10 997

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane