Polskiedane.io / Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana / Działalność związana z oprogramowaniem / WABER

WABER

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

WABER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

9 września 2022


Kapitał zakładowy

6 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000991257


REGON

523074284


NIP

7252323189

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

220


Kapitał własny

14


Zysk brutto

9


Dług

0

Zysk operacyjny

9


Aktywa

131


Zysk Netto

8

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
131
Pasywa razem
131

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
220
Koszty działalności operacyjnej
211
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
9
Pozostałe przychody operacyjne
0
Pozostałe koszty operacyjne
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
9
Przychody finansowe
0
Koszty finansowe
0
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
9
Podatek dochodowy
1
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
8

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Wiceprezes Zarządu

Paweł Marek Rutkowski

Od 9 września 2022

Prezes Zarządu

Vitalii Shcherbyna

Od 9 września 2022

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaPaweł Marek Rutkowski-133.33
OsobaVitalii Shcherbyna26133.33
OsobaPiotr Serafiński24133.33