Polskiedane.io / Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana / Działalność związana z oprogramowaniem / PP - MANTERYS

PP - MANTERYS

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

PP - MANTERYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

22 września 2022


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0000993092


REGON

523187769


NIP

6821799473

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

264


Kapitał własny

-75


Zysk brutto

-80


Dług

140

Zysk operacyjny

-80


Aktywa

77


Zysk Netto

-80

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
77
Pasywa razem
77

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:
264
Koszty podstawowej działalności operacyjnej
343
Pozostałe przychody i zyski, w tym:
0
Pozostałe koszty i straty, w tym:
0
Podatek dochodowy
0
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)
-80

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Marta Barbara Manterys

Od 22 września 2022

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMarta Barbara Manterys461100.00