Polskiedane.io / DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM / Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania / PALMARA

PALMARA

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

PALMARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

16 listopada 2022


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001002958


REGON

523700132


NIP

7011115331

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

0


Kapitał własny

-1


Zysk brutto

-6


Dług

0

Zysk operacyjny

-6


Aktywa

4


Zysk Netto

-6

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
4
Pasywa razem
4

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:
0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej
16
Pozostałe przychody i zyski, w tym:
10
Pozostałe koszty i straty, w tym:
0
Podatek dochodowy
0
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)
-6

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Joao Saracho De Almeida

Od 2 marca 2023

Członek Zarządu

Gabriela Pisarek

Od 12 kwietnia 2024

Członek Zarządu

Chadi Thomas Attieh

Od 2 marca 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaToleda Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -0100.00