Polskiedane.io / DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI / Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek / HAF

HAF

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

HAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

25 listopada 2022


Kapitał zakładowy

20 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001004823


REGON

523765367


NIP

9131634365

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

8136


Kapitał własny

1261


Zysk brutto

1364


Dług

0

Zysk operacyjny

1377


Aktywa

1265


Zysk Netto

1241

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
1265
Pasywa razem
1265

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
8136
Koszty działalności operacyjnej
6817
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
1319
Pozostałe przychody operacyjne
58
Pozostałe koszty operacyjne
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
1377
Przychody finansowe
1
Koszty finansowe
14
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1364
Podatek dochodowy
123
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1241

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Agnieszka Gabriela Herliczko

Od 25 listopada 2022

Prezes Zarządu

Filip Herliczko

Od 25 listopada 2022

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaAgnieszka Gabriela Herliczko42150.00
OsobaFilip Herliczko43150.00