Polskiedane.io / DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA / Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki / ŚWIAT NIKOLI

ŚWIAT NIKOLI

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

ŚWIAT NIKOLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

16 grudnia 2022


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001008341


REGON

523948820


NIP

9571152417

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

30


Kapitał własny

0


Zysk brutto

-5


Dług

0

Zysk operacyjny

-5


Aktywa

0


Zysk Netto

-5

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
0
Pasywa razem
0

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:
30
Koszty podstawowej działalności operacyjnej
38
Pozostałe przychody i zyski, w tym:
6
Pozostałe koszty i straty, w tym:
3
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)
-5

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Arkadiusz Sieradzki

Od 16 grudnia 2022

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaArkadiusz Sieradzki49133.00
OsobaAndrzej Niemiec45133.00
OsobaAdam Legierski33134.00