Polskiedane.io / DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI / Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami / BERNSTEIN INVESTMENT

BERNSTEIN INVESTMENT

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

BERNSTEIN INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

21 grudnia 2022


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001008565


REGON

523982828


NIP

5213997801

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

15


Kapitał własny

11


Zysk brutto

6


Dług

0

Zysk operacyjny

6


Aktywa

11


Zysk Netto

6

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
11
Pasywa razem
11

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:
15
Koszty podstawowej działalności operacyjnej
9
Pozostałe przychody i zyski, w tym:
0
Pozostałe koszty i straty, w tym:
0
Podatek dochodowy
1
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)
6

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Robert Grzegorz Zawłocki

Od 21 grudnia 2022

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaRobert Grzegorz Zawłocki531100.00