Polskiedane.io / DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI / Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami / PW ESTATE BROKER

PW ESTATE BROKER

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

PW ESTATE BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

28 grudnia 2022


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001010453


REGON

524018780


NIP

7492115680

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

139


Kapitał własny

76


Zysk brutto

78


Dług

0

Zysk operacyjny

78


Aktywa

90


Zysk Netto

71

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
90
Pasywa razem
90

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:
139
Koszty podstawowej działalności operacyjnej
61
Pozostałe przychody i zyski, w tym:
0
Pozostałe koszty i straty, w tym:
0
Podatek dochodowy
7
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)
71

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Paweł Wrzecion

Od 28 grudnia 2022

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaPaweł Wrzecion351100.00