Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW / Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków / EMBUD ŻEL-BET

EMBUD ŻEL-BET

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

EMBUD ŻEL-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

4 stycznia 2023


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001011720


REGON

524089098


NIP

6292506263

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

7485


Kapitał własny

162


Zysk brutto

167


Dług

0

Zysk operacyjny

167


Aktywa

1626


Zysk Netto

158

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
1626
Pasywa razem
1626

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
7485
Koszty działalności operacyjnej
7318
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
167
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
1
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
1
Przychody finansowe, w tym:
0
Koszty finansowe, w tym:
0
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
167
Podatek dochodowy
9
Zysk (strata) netto (H - I)
158

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Mariusz Leszek Wiatr

Od 4 stycznia 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMariusz Leszek Wiatr481100.00