Polskiedane.io / DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI / Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie / PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EXIST III

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EXIST III

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EXIST III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

4 stycznia 2023


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001011751


REGON

524146815


NIP

8971916987

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

3276


Kapitał własny

608


Zysk brutto

614


Dług

0

Zysk operacyjny

614


Aktywa

706


Zysk Netto

558

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
706
Pasywa razem
706

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
3276
Koszty działalności operacyjnej
2652
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
624
Pozostałe koszty operacyjne
10
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
614
Koszty finansowe
0
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
614
Podatek dochodowy
56
Zysk (strata) netto (I-J-K)
558

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Grzegorz Drabczyński

Od 27 marca 2024

Wiceprezes Zarządu

Paweł Drabczyński

Od 27 marca 2024

Prezes Zarządu

Krzysztof Drabczyński

Od 22 maja 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaEwa Berdychowska57130.00
OsobaGrzegorz Drabczyński68110.00
OsobaPaweł Drabczyński41130.00
OsobaKrzysztof Drabczyński38130.00