Polskiedane.io / MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT / Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy / LCG LOGISTIC COMMUNICATION GROUP

LCG LOGISTIC COMMUNICATION GROUP

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

LCG LOGISTIC COMMUNICATION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

10 stycznia 2023


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001012668


REGON

524148837


NIP

5273036301

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

143


Kapitał własny

5


Zysk brutto

0


Dług

1

Zysk operacyjny

0


Aktywa

27


Zysk Netto

0

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
27
Pasywa razem
0

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:
143
Koszty podstawowej działalności operacyjnej
143
Pozostałe przychody i zyski, w tym:
0
Pozostałe koszty i straty, w tym:
0
Podatek dochodowy
0
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)
0

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Nataliia Gaidai

Od 10 stycznia 2023

Prezes Zarządu

Oleksandr Gaidai

Od 10 stycznia 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaNataliia Gaidai44120.00
OsobaOleksandr Gaidai46180.00