Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE / Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych / FACH PRO

FACH PRO

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

FACH PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

19 stycznia 2023


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001014674


REGON

524241815


NIP

5252940142

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

211


Kapitał własny

9


Zysk brutto

4


Dług

0

Zysk operacyjny

4


Aktywa

29


Zysk Netto

4

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
29
Pasywa razem
29

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
211
Koszty działalności operacyjnej
206
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
4
Pozostałe przychody operacyjne
0
Pozostałe koszty operacyjne
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
4
Koszty finansowe
0
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
4
Podatek dochodowy
1
Zysk (strata) netto (I-J-K)
4

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Andrii Koval

Od 19 stycznia 2023

Członek Zarządu

Andrii Kasko

Od 19 stycznia 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaAndrii Koval-150.00
OsobaAndrii Kasko38150.00