Polskiedane.io / DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM / Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne / Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne / WHISKEY IN THE JAR GDAŃSK

WHISKEY IN THE JAR GDAŃSK

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

WHISKEY IN THE JAR GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

27 stycznia 2023


Kapitał zakładowy

50 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001016290


REGON

524309111


NIP

7831873289

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

0


Kapitał własny

-14


Zysk brutto

-19


Dług

0

Zysk operacyjny

-19


Aktywa

5


Zysk Netto

-19

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
5
Pasywa razem
5

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:
0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej
19
Pozostałe przychody i zyski, w tym:
0
Pozostałe koszty i straty, w tym:
0
Podatek dochodowy
0
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)
-19

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Agnieszka Poraszka Kotecka

Od 27 stycznia 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
FirmaTopp Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -0100.00