Polskiedane.io / WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH / Handel energią elektryczną / EMPOWERO

EMPOWERO

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

EMPOWERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

1 lutego 2023


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001016389


REGON

524349211


NIP

7831873622

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

0


Kapitał własny

-76


Zysk brutto

-81


Dług

86

Zysk operacyjny

-81


Aktywa

26


Zysk Netto

-81

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
26
Pasywa razem
26

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:
0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej
81
Pozostałe przychody i zyski, w tym:
0
Pozostałe koszty i straty, w tym:
0
Podatek dochodowy
0
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)
-81

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Yurii Perepelytsia

Od 1 lutego 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaYurii Perepelytsia-1100.00