Polskiedane.io / TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY / Transport drogowy towarów / RIKO LOGISTYKA BUDOWNICTWO

RIKO LOGISTYKA BUDOWNICTWO

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

RIKO LOGISTYKA BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

31 stycznia 2023


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001016610


REGON

524325937


NIP

8212682942

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

1173


Kapitał własny

416


Zysk brutto

452


Dług

0

Zysk operacyjny

452


Aktywa

576


Zysk Netto

411

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
576
Pasywa razem
576

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
1173
Koszty działalności operacyjnej
728
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
445
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
7
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
0
Przychody finansowe, w tym:
0
Koszty finansowe, w tym:
0
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
452
Podatek dochodowy
41
Zysk (strata) netto (H - I)
411

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Łukasz Grabowski

Od 31 stycznia 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaŁukasz Grabowski331100.00