Polskiedane.io / DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE / Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne / MASTARK

MASTARK

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

MASTARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

3 lutego 2023


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001017572


REGON

524380379


NIP

6682010334

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

1436


Kapitał własny

1249


Zysk brutto

1367


Dług

0

Zysk operacyjny

1352


Aktywa

1249


Zysk Netto

1244

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
1249
Pasywa razem
1249

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
1436
Koszty działalności operacyjnej
84
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
1352
Pozostałe przychody operacyjne
0
Pozostałe koszty operacyjne
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
1352
Przychody finansowe
14
Koszty finansowe
0
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
1367
Podatek dochodowy
123
Zysk (strata) netto (I-J-K)
1244

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Michał Marek Kałużny

Od 3 lutego 2023

Prezes Zarządu

Marek Szczepan Kałużny

Od 3 lutego 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMichał Marek Kałużny31120.00
OsobaMarek Szczepan Kałużny61180.00