Polskiedane.io / DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA / Wydawanie książek / BIAŁY WIATR

BIAŁY WIATR

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

BIAŁY WIATR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

9 lutego 2023


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001018643


REGON

524435117


NIP

5170433309

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

727


Kapitał własny

141


Zysk brutto

150


Dług

0

Zysk operacyjny

152


Aktywa

377


Zysk Netto

136

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
377
Pasywa razem
377

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
727
Koszty działalności operacyjnej
574
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
153
Pozostałe przychody operacyjne
0
Pozostałe koszty operacyjne
1
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
152
Przychody finansowe
0
Koszty finansowe
1
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
150
Podatek dochodowy
14
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
136

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Wiceprezes Zarządu

Bartosz Kusibab

Od 9 lutego 2023

Prezes Zarządu

Dariusz Wróblewski

Od 9 lutego 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaBartosz Kusibab50125.00
OsobaDariusz Wróblewski51175.00