Polskiedane.io / PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA / Produkcja wyrobów tartacznych / WOODSALES POLSKA

WOODSALES POLSKA

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

WOODSALES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

10 lutego 2023


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001018952


REGON

524451010


NIP

5252943324

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

2205


Kapitał własny

447


Zysk brutto

455


Dług

0

Zysk operacyjny

457


Aktywa

1174


Zysk Netto

442

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
1174
Pasywa razem
1174

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
2205
Koszty działalności operacyjnej
1748
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
457
Pozostałe przychody operacyjne
0
Pozostałe koszty operacyjne
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
457
Przychody finansowe
0
Koszty finansowe
2
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
455
Podatek dochodowy
13
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
442

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Piotr Kamil Chojnowski

Od 10 lutego 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaPiotr Kamil Chojnowski36050.00
OsobaVahan Malkhasyan53050.00