Polskiedane.io / HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet / M3 INVEST

M3 INVEST

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

M3 INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

13 lutego 2023


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001019081


REGON

524458087


NIP

5273042537

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

125


Kapitał własny

-27


Zysk brutto

-32


Dług

200

Zysk operacyjny

-32


Aktywa

197


Zysk Netto

-32

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
197
Pasywa razem
197

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:
125
Koszty podstawowej działalności operacyjnej
154
Pozostałe przychody i zyski, w tym:
0
Pozostałe koszty i straty, w tym:
3
Podatek dochodowy
0
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)
-32

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Magdalena Piklikiewicz

Od 2 sierpnia 2023

Prezes Zarządu

Michał Piklikiewicz

Od 2 sierpnia 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMagdalena Piklikiewicz-049.00
OsobaMichał Piklikiewicz41051.00