Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW / Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych / VERUS DEVELOPMENT

VERUS DEVELOPMENT

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

VERUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

16 lutego 2023


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001019659


REGON

524481880


NIP

9721336373

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

7


Kapitał własny

9


Zysk brutto

5


Dług

0

Zysk operacyjny

5


Aktywa

10


Zysk Netto

4

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
10
Pasywa razem
10

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
7
Koszty działalności operacyjnej
2
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
5
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
0
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
0
Przychody finansowe, w tym:
0
Koszty finansowe, w tym:
0
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)
5
Podatek dochodowy
0
Zysk (strata) netto (H - I)
4

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Daniel Piotr Nawrocki

Od 16 lutego 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaDaniel Piotr Nawrocki461100.00