Polskiedane.io / HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI / Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych / PAINT COAT CONSULTING

PAINT COAT CONSULTING

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

PAINT COAT CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

17 lutego 2023


Kapitał zakładowy

100 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001020298


REGON

524504344


NIP

9532794465

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

3999


Kapitał własny

451


Zysk brutto

490


Dług

0

Zysk operacyjny

484


Aktywa

1090


Zysk Netto

446

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
1090
Pasywa razem
1090

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
3999
Koszty działalności operacyjnej
3515
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
484
Pozostałe przychody operacyjne
0
Pozostałe koszty operacyjne
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
484
Przychody finansowe
6
Koszty finansowe
0
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
490
Podatek dochodowy
44
Zysk (strata) netto (I-J-K)
446

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Piotr Warlinski

Od 17 lutego 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaPiotr Warlinski43185.00
OsobaDominik Warlinski21115.00