Polskiedane.io / DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE / Działalność w zakresie architektury / INDUSTRIA TECHNOLOGY

INDUSTRIA TECHNOLOGY

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

INDUSTRIA TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

21 lutego 2023


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001020646


REGON

524529427


NIP

5842831336

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

1194


Kapitał własny

-147


Zysk brutto

-152


Dług

0

Zysk operacyjny

-150


Aktywa

178


Zysk Netto

-152

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
178
Pasywa razem
178

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
1194
Koszty działalności operacyjnej
1344
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-150
Pozostałe koszty operacyjne
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-150
Koszty finansowe
2
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-152
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-152

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Rafał Pankau

Od 21 lutego 2023

Prezes Zarządu

Włodzimierz Werochowski

Od 21 lutego 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaRafał Pankau47150.00
OsobaWłodzimierz Werochowski46150.00