Polskiedane.io / Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką / Artystyczna i literacka działalność twórcza / BE.LOVE

BE.LOVE

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

BE.LOVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

24 lutego 2023


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001021646


REGON

524562962


NIP

5223250848

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

330


Kapitał własny

155


Zysk brutto

165


Dług

0

Zysk operacyjny

165


Aktywa

158


Zysk Netto

150

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
158
Pasywa razem
158

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
330
Koszty działalności operacyjnej
165
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
165
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
165
Koszty finansowe
0
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
165
Podatek dochodowy
15
Zysk (strata) netto (I-J-K)
150

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Ewelina Maria Grzelak

Od 24 lutego 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaEwelina Maria Grzelak21180.00
OsobaBeata Anna Grzelak51120.00