Polskiedane.io / TRANSPORT LOTNICZY / Transport lotniczy towarów / S&M SOLUTIONS

S&M SOLUTIONS

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

S&M SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

24 kwietnia 2023


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001025535


REGON

525134004


NIP

5252953794

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

0


Kapitał własny

-3


Zysk brutto

-8


Dług

5

Zysk operacyjny

-8


Aktywa

2


Zysk Netto

-8

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
2
Pasywa razem
2

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:
0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej
8
Pozostałe przychody i zyski, w tym:
0
Pozostałe koszty i straty, w tym:
0
Podatek dochodowy
0
Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)
-8

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Edvardas Sakalauskas

Od 24 kwietnia 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaEdvardas Sakalauskas-1100.00