Polskiedane.io / PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ / Produkcja konstrukcji metalowych i ich części / "TMSTAL"

"TMSTAL"

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

"TMSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

27 kwietnia 2023


Kapitał zakładowy

87 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001033569


REGON

525163170


NIP

8361882758

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

306


Kapitał własny

134


Zysk brutto

52


Dług

0

Zysk operacyjny

52


Aktywa

154


Zysk Netto

47

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
154
Pasywa razem
154

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
306
Koszty działalności operacyjnej
254
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
52
Pozostałe przychody operacyjne
0
Pozostałe koszty operacyjne
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
52
Przychody finansowe
0
Koszty finansowe
0
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
52
Podatek dochodowy
5
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
47

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Prezes Zarządu

Marcin Świderek

Od 27 kwietnia 2023

Członek Zarządu

Tadeusz Fastyn

Od 27 kwietnia 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaMarcin Świderek44150.00
OsobaTadeusz Fastyn44150.00