Polskiedane.io / ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW / Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków / SILVER SUMMIT MANAGEMENT

SILVER SUMMIT MANAGEMENT

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

SILVER SUMMIT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

6 maja 2023


Kapitał zakładowy

8 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001034686


REGON

525244744


NIP

5242971371

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

6


Kapitał własny

1383


Zysk brutto

-122


Dług

25

Zysk operacyjny

-121


Aktywa

1422


Zysk Netto

-122

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
1422
Pasywa razem
1422

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
6
Koszty działalności operacyjnej
125
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-119
Pozostałe przychody operacyjne
0
Pozostałe koszty operacyjne
2
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-121
Przychody finansowe
0
Koszty finansowe
1
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-122
Podatek dochodowy
0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-122

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Łukasz Żurowski

Od 6 maja 2023

Członek Zarządu

Karol Krawczyk

Od 12 kwietnia 2024

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaŁukasz Żurowski31155.56
OsobaKarol Krawczyk29044.44