Polskiedane.io / WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH / Wytwarzanie energii elektrycznej / GREEN ENERGY PARK2

GREEN ENERGY PARK2

Podstawowe informacje

Pełna nazwa

GREEN ENERGY PARK2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Data rejestracji

10 maja 2023


Kapitał zakładowy

5 tys. zł


Status firmy

Aktywna


KRS

0001034884


REGON

525259059


NIP

9671465883

Rozwój przychodów

Dane finansowe

Rok finansowy: 2023

Jednostki: tys. zł

Przychody

0


Kapitał własny

5


Zysk brutto

-0


Dług

0

Zysk operacyjny

-0


Aktywa

5


Zysk Netto

-0

Bilans (tys. zł):

2023
Aktywa razem
5
Pasywa razem
5

Rachunek zysków i strat (tys. zł):

2023
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
0
Koszty działalności operacyjnej
0
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
-0
Pozostałe przychody operacyjne
0
Pozostałe koszty operacyjne
0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
-0
Przychody finansowe
0
Koszty finansowe
0
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
-0
Podatek dochodowy
0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0
Zysk (strata) netto (I-J-K)
-0

Odkryj więcej danych i funkcjonalności

Raporty kredytowe

Wycena firm

Filtrowanie i ekstrakcja zestawień

Odkryj Polskiedane

Główne osoby

Zarząd:

Członek Zarządu

Magdalena Kijewska

Od 10 maja 2023

Prezes Zarządu

Grzegorz Kwiatkowski

Od 10 maja 2023

Rada nadzorcza:

Brak danych

Udziałowcy

TypImię i nazwisko / nazwaWiekLata w firmieUdziały (%)Szczegóły
OsobaGrzegorz Kwiatkowski51126.00
OsobaDaniel Zdrojewski45114.00
OsobaBogusław Klimaszewski-114.00
FirmaNord-green Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością -130.00
OsobaJan Karp54116.00